Er Robomow leverantör

Installation av din robotgräsklippare Vill du ha hjälp med att installera din robotgräsklippar?

Vi löser det åt dig!

Signalkabel

Vi fräser ned signalkabeln 5cm under jord

med vår proffs kabellläggarmaskin 

Programmering

Vi gör de inställningar som krävs för att få en perfekt drift av roboten.

Instruktioner

Vi hjälper dig komma igång och lär dig styra och underhålla din robot

Detta gör ni före en installation 

Gräsmattan ska vara klippt när vi installerar robotgräsklipparen.

Rensa gräsmattan på lösa föremål som leksaker och grenar. Dessa kan skada robotgräsklipparen.

Ett jordat eluttag måste finnas tillgängligt. Vi utför inga elektriska installationer

Vi lyfter på stenläggningar som är max 1 ½ meter breda. Större stenläggningar ska kund lyfta.

TOMTBESIKTNING 

Vi genomför tomtbesiktning inför ett köp av en robotgräsklippare


Detta ingår vid installation 

Inkluderar allt arbete oavsett tid samt delar exklusive begränsningskabel

Nedfräsning av begränsningsslinga på befintlig gräsmatta

Efterjustering av slinga vid behov

Förtur vid reparation av slinga

Installation av laddningsstation

 Funktionstest av maskin

Justering av maskinens inställningar i samråd med era önskemål och gräsytans förutsättningar

Instruktioner gällande inställningar och skötsel

Nedläggning under mindre plattsättning samt stenplattor i trädgården

Vår styrka är det personliga mötet och professionalitet. Vi ser till att ni får en installation så att robotgräsklipparen gör sitt jobb varje dag utan driftstörningar. Vi kan även se lösningar som inte andra kan, en robot klarar mer än vad ni tror. 

Vi konkurrerar inte med pris utan väljer att jobba med er som har ett långsiktigt tänkande. Det ger oss möjligheten att leverera installationer av premiumklass med premiumprodukter. 

Alla våra kunder är för oss premiumkunder, vilka har förstått att varje dag ha den perfekt klippta gräsmattan vilket ger tid till roligare aktiviteter 


Målsättningen är att få en optimalt klippt gräsmatta


Hur lyckas vi med det? Vi fräser ned Signalkabel, ordnar med plattsättning, gräver ned öar, justerar alla inställningar och arbetar tills allt fungerar precis som det är tänkt.


När vi lämnar över robotgräsklipparen till er klipper den så mycket som möjligt av er gräsmatta utan att tumma på driftsäkerheten.


Efter att affären är klar fortsätter vårt samarbete. Vi finns till hands för justeringar, service, vinterförvaring och rådgivning för er.


Vi lever upp till att Ni är vår premiumkund 

Detta ingår ej vid installation av robotgräsklipparen

  • Klippning av gräsmattan innan installationen
  • Extra materiel som inte följer med roboten och tjänsten
  • Säkerhetskabel (mot pristillägg)
  • Efterjusteringar av begränsningsslinga som inte täcks av garantin
  • Komplexa zonindelningar, dessa debiteras enligt arbetstidskostnad
  • Installationer av bas- och laddningsstation som avviker ifrån tillverkarens bruksanvisning
  • Nedgräning av regn/ vatten avrinning, fyllnad av massa vid större stenar eller rötter
  • Installation av eluttag


Vill du göra din installation själv, går det utmärkt ni kommer få råd av oss att tänka på. 

Att installlera själv är fullt möjligt men det kräver att ni läser på,planerar samt

följer de medföljande instruktionerna väldigt noggrant. 

Titta gärna på fimerna nedan och läs mer på  Robomows hemsida. 


Vi säljer kompletta installationspaket för er att göra installation, programmering och optimering själv. 

Hur du installerar din RC Robomow

Hur du installerar din RS Robomow